θέλω (thelô)

a quanto pare dalla fortificata forma alternativa di αἱρέομαι
TDNT - 3: 44,318
Numero Strong: G2309
verbo

1) volere, avere in mente, intendere
   1a) essere risolto o deciso, avere il proposito
   1b) desiderare, augurare
   1c) amare
      1c1) piacere fare una cosa, godere fare
   1d) prendere delizia in, avere piacere

ἤθελεν: 3sing. att. impf. ind.
ἤθελες: 2sing. att. impf. ind.
ἠθέλησα: 1sing. att. aor. ind.
ἠθελήσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἠθέλησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἠθέλησας: 2sing. att. aor. ind.
ἠθελήσατε: 2pl. att. aor. ind.
ἠθέλησεν: 3sing. att. aor. ind.
ἤθελον: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
θέλει: 3sing. att. pres. ind.
θέλειν: att. pres. inf.
θέλεις: 2sing. att. pres. ind.
θέλετε, θέλετέ: 2pl. att. pres. ind.
θέλῃ: 3sing. att. pres. cong.
θέλῃς: 2sing. att. pres. cong.
θελήσαντάς: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
θελήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
θελήσω: 1sing. att. aor. cong.
θελήσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
θέλητε: 2pl. att. pres. cong.
θέλοι: 3sing. att. pres. ott.
θέλομεν: 1pl. att. pres. ind.
θέλοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
θέλοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
θέλοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc., att. pres. ptc. voc. pl. masc.
θέλοντές: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
θέλοντι, θέλοντί: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
θέλοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
θελόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
θέλουσιν: 3pl. att. pres. ind.
θέλω: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
θέλων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
θέλωσι: 3pl. att. pres. cong.

(+) avere desiderare: 1
(+εἰμί) significare: 1
(+οὐ) rifiutare di: 1
(+ἐγώ) volere: 1
(+ἐάν) volere: 2
(+σύ ἀναιρέω) volere uccidere: 1
(+σύ) volere: 1
a suo piacere: 1
amare: 1
decidere a: 1
desiderare: 12
disporre a: 1
essere: 1
gradire: 1
lui volere: 1
non tradotto: 4
osare: 1
preferire: 1
restare da desiderare: 1
stabilire: 1
volere: 171
volere fare: 1
volontà: 1
Totale: 208

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω