θέλησις (thelêsis)

da θέλω
TDNT - 3: 62,318
Numero Strong: G2308
sostantivo femminile

1) una volontà disposta

θέλησιν: acc. sing.

volontà: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω