θαῦμα (thauma)

a quanto pare da una forma di θεάομαι
TDNT - 3: 27,316
Numero Strong: G2295
sostantivo neutro

1) una cosa meravigliosa, una meraviglia
2) meraviglia, stupore
   2a) il meravigliarsi (con grande meraviglia cioè molto)

θαῦμα: acc. sing., nom. sing.

da meravigliare: 1
di meravigliare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω