θαυμάζω (thaumazô)

da θαῦμα
TDNT - 3: 27,316
Numero Strong: G2296
verbo

1) meravigliarsi, meravigliare
2) essere meravigliato (da qualcuno), essere ammirato

ἐθαύμαζεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐθαύμαζον: 3pl. att. impf. ind.
ἐθαύμασα: 1sing. att. aor. ind.
ἐθαύμασαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐθαύμασας: 2sing. att. aor. ind.
ἐθαύμασεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐθαυμάσθη: 3sing. pass. aor. ind.
θαυμάζειν: att. pres. inf.
θαυμάζετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
θαυμάζητε: 2pl. att. pres. cong.
θαυμάζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
θαυμαζόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
θαυμάζω: 1sing. att. pres. ind.
θαυμάζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
θαυμάσαι: att. aor. inf.
θαυμάσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
θαυμάσατε: 2pl. att. aor. imptv.
θαυμάσῃς: 2sing. att. aor. cong.
θαυμασθῆναι: pass. aor. inf.
θαυμασθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.

(+σύ) restare meravigliare: 1
ammirare: 1
di ammirare: 1
meravigliare: 30
ne restare meravigliare: 1
restare meravigliare: 1
restare pienezza di stupire: 1
rimanere stupire: 1
se ne meravigliare: 2
stupire: 4
Totale: 43

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω