θαυμαστός (thaumastos)

da θαυμάζω
TDNT - 3: 27,316
Numero Strong: G2298
aggettivo

1) meraviglioso
   1a) degno di ammirazione pia, ammirabile, eccellente
   1b) che supera la comprensione umana
   1c) che causa stupore insieme con terrore
   1d) meraviglioso
      1d1) straordinario, impressionante, sorprendente

θαυμαστὰ: nom. pl. neut.
θαυμαστὴ: nom. sing. femm.
θαυμαστόν: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
θαυμαστὸν: acc. sing. neut.

(+) stranezza: 1
cosa meravigliare: 1
meravigliare: 3
uno cosa meravigliare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω