θεῖον (theion)

probabilmente di θεῖος (nel suo senso originale di lampeggiamento)
TDNT - 3: 122,*
Numero Strong: G2303
sostantivo neutro

1) zolfo
   1a) incenso divino, perché si riteneva che lo zolfo mentre brucia avesse un potere purificatore, e potesse difendere dalle malattie

θεῖον: acc. sing., nom. sing.
θείου: gen. sing.
θείῳ: dat. sing.

di zolfo: 2
divinità: 1
zolfo: 5
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω