θειότης (theiotês)

da θεῖος
TDNT - 3: 123,322
Numero Strong: G2305
sostantivo femminile

1) divinità, natura divina

θειότης: nom. sing.

divinità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω