θεμέλιος (themelios)

vedi θεμέλιον
TDNT - 3: 63,322
sostantivo maschile

1) posto come fondazione, fondamento (di un edificio, muro, città), basamento
2) metaforicamente le fondamenta, inizi, principi
   2a) di un'istituzione o sistema di verità

θεμέλιοι: nom. pl.
θεμέλιος: nom. sing.
θεμελίους: acc. pl.
θεμελίῳ: dat. sing.

fondare: 6
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω