θεμέλιον (themelion)

da una parola derivata da τίθημι
TDNT - 3: 63,322
Numero Strong: G2310
sostantivo neutro

1) posto come fondazione, fondamento (di un edificio, muro, città)
2) metaforicamente le fondamenta, inizi, principi
   2a) di un'istituzione o sistema di verità

θεμέλια: acc. pl.
θεμέλιον: acc. sing.
θεμελίου: gen. sing.

fondare: 10
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω