θεμελιόω (themelioô)

da θεμέλιον
TDNT - 3: 63,322
Numero Strong: G2311
verbo

1) porre il fondamento, fondare
2) rendere stabile, stabilire

ἐθεμελίωσας: 2sing. att. aor. ind.
θεμελιώσει: 3sing. att. fut. ind.
τεθεμελιωμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
τεθεμελίωτο: 3sing. pass. ppf. ind.

fondare: 4
stabilire: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω