θεραπεία (therapeia)

da θεραπεύω
TDNT - 3: 131,331
Numero Strong: G2322
sostantivo femminile

1) servizio reso da qualcuno ad un altro
2) specificamente servizio medico: cura, guarigione
3) il servizio della casa
   3a) tutti i servitori, servi

θεραπείαν: acc. sing.
θεραπείας: gen. sing.

di guarire: 1
domesticare: 1
guarire: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω