θερισμός (therismos)

da θερίζω
TDNT - 3: 133,332
Numero Strong: G2326
sostantivo maschile

1) raccolta, l'atto di mietitura
   1a) figurativamente dell'adunata di uomini nel regno di Dio
   1b) del tempo di mietitura, il giudizio finale, quando i giusti sono raccolti nel regno di Dio ed i cattivi sono gettati nell'inferno per sempre

θερισμόν, θερισμὸν: acc. sing.
θερισμός, θερισμὸς: nom. sing.
θερισμοῦ: gen. sing.

messe: 8
mietere: 4
non tradotto: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω