θησαυρίζω (thêsaurizô)

da θησαυρός
TDNT - 3: 138,333
Numero Strong: G2343
verbo

1) raccogliere, ammucchiare, accumulare
   1a) accumulare ricchezze
   1b) tenere in riserva, mettere da parte, riservare
2) metaforicamente vivere di giorno in giorno per aumentare o l'amarezza o la felicità del proprio futuro

ἐθησαυρίσατε: 2pl. att. aor. ind.
θησαυρίζειν: att. pres. inf.
θησαυρίζεις: 2sing. att. pres. ind.
θησαυρίζετε: 2pl. att. pres. imptv.
θησαυρίζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
τεθησαυρισμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.

(+σύ) fare: 2
accumulare: 1
accumulare ricchezza: 1
accumulare tesoreggiare: 2
conservare: 1
quello che: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω