θησαυρός (thêsauros)

da τίθημι
TDNT - 3: 136,333
Numero Strong: G2344
sostantivo maschile

1) il luogo in cui le cose buone e preziose sono raccolte e accumulate
   1a) un cofanetto, cofano o altro ricettacolo, in cui sono tenute le cose di valore
   1b) una tesoreria
   1c) magazzino, ricettacolo
2) le cose tenute in una tesoreria, tesori raccolti

θησαυροὶ: nom. pl.
θησαυρὸν: acc. sing.
θησαυρός, θησαυρὸς: nom. sing.
θησαυροῦ: gen. sing.
θησαυροὺς: acc. pl.
θησαυρῷ: dat. sing.
θησαυρῶν: gen. pl.

(+) tesoreggiare: 1
tesoreggiare: 11
uno tesoreggiare: 5
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω