θορυβέω (thorubeô)

da θόρυβος
Numero Strong: G2350
verbo

1) fare un rumore o chiasso, essere turbolento
2) disturbare, mettere in confusione
   2a) essere agitato di mente
   2b) urlare tumultuosamente

ἐθορύβουν: 3pl. att. impf. ind.
θορυβεῖσθε: 2pl. pass. pres. imptv., 2pl. pass. pres. ind.
θορυβούμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.

che fare grandezza strepitare: 1
fare tanto strepitare: 1
mettere in subbuglio: 1
turbare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω