θριαμβεύω (thriambeuô)

da una parola prolungata composta dalla radice di θροέομαι
TDNT - 3: 159,337
Numero Strong: G2358
verbo

1) trionfare, celebrare un trionfo
2) far trionfare qualcuno
Dalla radice che significa un inno cantato in cortei festivi in onore del dio Bacco.

θριαμβεύοντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
θριαμβεύσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

fare trionfare: 1
trionfare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω