σήμερον (sêmeron)

neutro (come avverbio) di una parola presunta composta dall'articolo e ἡμέρα, nel (cioè questo) giorno (o notte attuale o appena passata)
TDNT - 7: 269,1024
Numero Strong: G4594
avverbio

1) questo giorno, oggi
2) quello che è accaduto oggi
+ : questo

σήμερον: avv.

(+) oggi: 1
di oggi: 2
giorno di oggi: 1
oggi: 35
questo: 2
Totale: 41

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω