σύνεσις (sunesis)

da συνίημι
TDNT - 7: 888,1119
Numero Strong: G4907
sostantivo femminile

1) un correre insieme, un fluire insieme con
2) conoscenza
   2a) comprensione
   2b) la comprensione, cioè la mente in quanto capisce

συνέσει: dat. sing.
συνέσεως: gen. sing.
σύνεσιν, σύνεσίν: acc. sing.

(+) intelligente: 1
conoscere: 1
intelletto: 1
intelligente: 3
senno: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω