σύσσημον (sussêmon)

da una parola composta da σύν e la radice di σημαίνω
TDNT - 7: 269,1015
Numero Strong: G4953
sostantivo neutro

1) un segno o segnale comune
2) un segno dato secondo un accordo

σύσσημον: acc. sing.

uno segnalare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω