σώφρων (sôfrôn)

dalla radice di σῴζω e quella di φρήν
TDNT - 7: 1097,1150
Numero Strong: G4998
aggettivo

1) di mente sana, sano, che possiede i propri sensi
2) che tiene a freno i propri desideri ed impulsi, autocontrollato, moderato

σώφρονα: acc. sing. masc.
σώφρονας: acc. pl. femm., acc. pl. masc.

assennatezza: 2
prudenza: 1
saggezza: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω