σαίνομαι (sainomai)

simile a σείω
TDNT - 7: 54,994
Numero Strong: G4525
verbo

1) dimenare la coda
   1a) di cani
2) metaforicamente
   2a) adulare, corteggiare
   2b) muovere (la mente di uno)
      2b1) piacevolmente
      2b2) agitare, disturbare, tribolare

σαίνεσθαι: pass. pres. inf.

scuotere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω