σαββατισμός (sabbatismos)

da una parola derivata da σάββατον
TDNT - 7: 34,989
Numero Strong: G4520
sostantivo maschile

1) il celebrare il sabato
2) il benedetto riposo dalle fatiche e tribolazioni cercato nell'età futura dai veri adoratori di Dio e dai veri cristiani

σαββατισμὸς: nom. sing.

uno riposare sabato: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω