σαλεύω (saleuô)

da σάλος
TDNT - 7: 65,996
Numero Strong: G4531
verbo

1) un movimento prodotto da venti, temporali, onde, eccetera
   1a) agitare o scuotere
   1b) fare barcollare
   1c) scuotere completamente, di una misura riempita scuotendo ciò che vi è contenuto
2) scuotere giù, rovesciare
   2a) gettare giù dal proprio (sicuro e felice) stato
   2b) muovere, agitare la mente, disturbare qualcuno
+ μή: che non può essere smosso

ἐσαλεύθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐσάλευσεν: 3sing. att. aor. ind.
σαλευθῆναι: pass. aor. inf.
σαλευθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
σαλευθῶ: 1sing. pass. aor. cong.
σαλευόμενα: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
σαλευόμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
σαλευομένων: pass. pres. ptc. gen. pl. neut.
σαλεύοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
σαλεῦσαι: att. aor. inf.
σεσαλευμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.

(+αὐτός) smuovere: 1
(+σύ) lasciare sconvolgere: 1
agitare: 3
scrollare: 3
scuotere: 5
smuovere: 1
tremare: 1
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω