σαρδόνυξ (sardonux)

dalla radice di σάρδιον e onux (l'unghia, così la pietra "onice")
Numero Strong: G4557
sostantivo maschile

1) un sardonico, una pietra preziosa marcata dal rosso del carneliano (sardo) ed il bianco dell'onice

σαρδόνυξ: nom. sing.

sardonico: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω