σαρκικός (sarkikos)

da σάρξ
TDNT - 7: 98,1000
Numero Strong: G4559
aggettivo

1) carnale
   1a) che ha la natura di carne, cioè sotto il controllo dei desideri animali
      1a1) governato dalla natura umana e non dallo Spirito di Dio
      1a2) che ha la sua origine nella natura animale o svegliato dalla natura animale
      1a3) umano: con l'idea della depravazione
   1b) che appartiene alla carne
      1b1) al corpo: che ha a che fare con la nascita, discendenza, eccetera

σαρκικὰ: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
σαρκικῇ: dat. sing. femm.
σαρκικοί: nom. pl. masc.
σαρκικοῖς: dat. pl. neut.
σαρκικῶν: gen. pl. femm.

bene materia: 1
carne: 5
materia: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω