σεβαστός (sebastos)

da σεβάζομαι
TDNT - 7: 174,1010
Numero Strong: G4575
aggettivo

1) reverendo, venerabile
2) il titolo degli imperatori romani
   2a) di Augusto, che prende il suo nome dall'imperatore
   2b) un titolo di onore che era dato a certe legioni, o coorti, o battaglioni, "per valore"

Σεβαστῆς: gen. sing. femm.
Σεβαστὸν: acc. sing. masc.
Σεβαστοῦ: gen. sing. masc.

Augusta: 1
imperare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω