σεισμός (seismos)

da σείω
TDNT - 7: 196,1014
Numero Strong: G4578
sostantivo maschile

1) uno scuotimento, una commozione
2) una tempesta
3) un terremoto

σεισμοὶ, σεισμοί: nom. pl.
σεισμὸν: acc. sing.
σεισμός, σεισμὸς: nom. sing.
σεισμῷ: dat. sing.

non tradotto: 1
terremoto: 5
uno burrasca: 1
uno terremoto: 7
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω