σεμνότης (semnotês)

da σεμνός
TDNT - 7: 191,1010
Numero Strong: G4587
sostantivo femminile

1) la caratteristica di una cosa o persona per cui merita di essere riverito e rispettato, dignità, maestà, santità
2) onore, purezza

σεμνότητα: acc. sing.
σεμνότητι: dat. sing.
σεμνότητος: gen. sing.

dignità: 2
rispettare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω