σφραγίς (sfragis)

probabilmente ha fortificato da φράσσω
TDNT - 7: 939,1127
Numero Strong: G4973
sostantivo femminile

1) un sigillo
   1a) il sigillo messo su libri
   1b) un sigillo su un anello
   1c) l'iscrizione o impressione fatta da un sigillo
      1c1) del nome di Dio e Cristo messo sulla fronte
   1d) quello da cui una cosa è confermata, verificata, autenticata, come da un sigillo (un simbolo o prova)

σφραγῖδα: acc. sing.
σφραγῖδας: acc. pl.
σφραγίδων: gen. pl.
σφραγίς: nom. sing.
σφραγῖσιν: dat. pl.

(+) sigillare: 1
con sigillare: 1
sigillare: 14
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω