σκῆνος (skênos)

da σκηνή
TDNT - 7: 381,1040
Numero Strong: G4636
sostantivo neutro

1) un tabernacolo, una tenda
2) metaforicamente del corpo umano in cui l'anima abita come in una tenda che è disfatta alla morte

σκήνει: dat. sing.
σκήνους: gen. sing.

tenda: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω