σκόλοψ (skolops)

forse dalla radice di σκέλος e ὀπτάνομαι
TDNT - 7: 409,1047
Numero Strong: G4647
sostantivo maschile

1) un pezzo puntuto di legno, un pallido, un palo
2) un palo affilato, scheggia

σκόλοψ: nom. sing.

uno spina: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω