σκληρότης (sklêrotês)

da σκληρός
TDNT - 5: 1028,816
Numero Strong: G4643
sostantivo femminile

1) durezza
2) ostinatezza, caparbietà

σκληρότητά: acc. sing.

ostinare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω