σκληρύνω (sklêrunô)

da σκληρός
TDNT - 5: 1030,816
Numero Strong: G4645
verbo

1) rendere duro, indurire
2) metaforicamente
   2a) rendere ostinato, caparbio
   2b) essere indurito
   2c) divenire ostinato o caparbio

ἐσκληρύνοντο: 3pl. pass. impf. ind.
σκληρύνει: 3sing. att. pres. ind.
σκληρύνητε: 2pl. att. aor. cong.
σκληρυνθῇ: 3sing. pass. aor. cong.

indurire: 5
ostinare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω