σκοπέω (skopeô)

da σκοπός
TDNT - 7: 414,1047
Numero Strong: G4648
verbo

1) guardare, osservare, contemplare
2) marcare
3) fissare i proprio occhi su, dirigere la propria attenzione a qualcuno
4) guardare, notare per sé stesso

σκόπει: 2sing. att. pres. imptv.
σκοπεῖν: att. pres. inf.
σκοπεῖτε: 2pl. att. pres. imptv.
σκοποῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
σκοπούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
σκοπῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+ἐγώ) avere sguardo intentare: 1
badare bene: 1
cercare: 1
guardare: 1
stare attentezza: 1
tenere di occhio: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω