σκορπίος (skorpios)

probabilmente da la parola obsoleta skerpo (forse fortificata dalla radice di σκοπός e con significato forare)
Numero Strong: G4651
sostantivo maschile

1) uno scorpione, il nome di un piccolo animale, che assomiglia ad un'aragosta, che vive nelle zone calde soprattutto nei muri di pietra; ha un pungiglione velenoso nella sua coda

σκορπίοι: nom. pl.
σκορπίοις: dat. pl.
σκορπίον: acc. sing.
σκορπίου: gen. sing.
σκορπίων: gen. pl.

da scorpione: 1
di scorpione: 1
scorpione: 2
uno scorpione: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω