σκυθρωπός (skuthrôpos)

da skuthros (arcigno) ed una parola derivata da ὀπτάνομαι
TDNT - 7: 450,1053
Numero Strong: G4659
aggettivo

1) di un aspetto triste ed oscuro

σκυθρωποί: nom. pl. masc.

tutto tristezza: 1
uno aspettare malinconia: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω