σπεῖρα (speira)

di origine latina, ma ultimamente da una parola derivata da αἱρέομαι nel senso della parola simile εἱλίσσω
Numero Strong: G4686
sostantivo femminile

1) qualsiasi cosa rotolata in un cerchio o palla, qualsiasi cosa avvolta, piegata
2) una coorte militare
   2a) la decima parte di una legione
      2a1) circa 600 uomini cioè legionari
      2a2) se ausiliari 500 o 1000
      2a3) un manipolo, o la trentesima parte di una legione
   2b) qualsiasi gruppo di soldati

σπεῖρα: nom. sing.
σπεῖραν: acc. sing.
σπείρης: gen. sing.

coorte: 6
di coorte: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω