σπερμολόγος (spermologos)

da σπέρμα e λέγω
Numero Strong: G4691
aggettivo

1) che prende seme
   1a) di uccelli, soprattutto del corvo che prende il grano dai campi
2) metaforicamente
   2a) che sta nel mercato e prende quello che cade dai carichi di merce
   2b) così, come mendicante, abietto, vile (un parassita)
   2c) che vuole essere adulato
   2d) qualcuno che parla ma non dice niente, chiacchierone

σπερμολόγος: nom. sing. masc.

(+) ciarlatano: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω