σπουδαῖος (spoudaios)

da σπουδή
TDNT - 7: 559,1069
Numero Strong: G4705
aggettivo

1) attivo, diligente, zelante, serio
2) molto diligente

σπουδαῖον: acc. sing. masc.
σπουδαιότερον: acc. sing. masc. comp.
σπουδαιότερος: nom. sing. masc. comp.

zelo: 2
zelo maggiorare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω