σθενόω (sthenoô)

da sthenos (vigore fisico, probabilmente simile alla radice di ἵστημι)
Numero Strong: G4599
verbo

1) fare forte, fortificare
   1a) della propria anima

σθενώσει: 3sing. att. fut. ind.

fortificare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω