στάμνος (stamnos)

dalla radice di ἵστημι (come stazionario)
Numero Strong: G4713
sostantivo femminile

1) fra i greci un vaso di terra, in cui era tenuto il vino, ma usato anche per altri scopi
   1a) del piccolo vaso in cui si teneva la manna, messo nell'arca del patto

στάμνος: nom. sing.

uno vaso: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω