στόμα (stoma)

probabilmente fortificata da una presunta parola derivata dalla radice di τομός
TDNT - 7: 692,1089
Numero Strong: G4750
sostantivo neutro

1) la bocca, come parte del corpo: di uomini, di animali, di pesci, eccetera
   1a) siccome i pensieri dell'anima di un uomo trovano espressione verbale dalla sua bocca, il "cuore" o "anima" e la bocca sono distinti
2) la lama di una spada

στόμα: acc. sing., nom. sing.
στόματα: acc. pl.
στόματι, στόματί: dat. sing.
στόματος, στόματός: gen. sing.
στομάτων: gen. pl.

(+) boccare: 6
(+) parlare: 1
(+) quello: 2
(+ἐν ἄνοιξις ὁ) aprire: 1
(+ἀνοίγω ὁ) cominciare a parlare: 1
(+ἀνοίγω ὁ) parlare: 1
(+πρός στόμα) a voce: 2
(+στόμα πρός) a voce: 2
a tagliare: 1
boccare: 52
con boccare: 1
fauci: 2
non tradotto: 1
parola: 1
per boccare: 1
quello: 1
tagliare: 1
uno parola: 1
Totale: 78

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω