στῦλος (stulos)

da stuo (irrigidire, propriamente simile alla radice di ἵστημι)
TDNT - 7: 732,1096
Numero Strong: G4769
sostantivo maschile

1) un pilastro
2) una colonna
   2a) pilastri di fuoco cioè fiamme che sorgono come pilastri
3) un sostegno o supporto

στῦλοι: nom. pl.
στῦλον: acc. sing.
στῦλος: nom. sing.

colonna: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω