στατήρ (statêr)

dalla radice di ἵστημι
Numero Strong: G4715
sostantivo maschile

1) uno statere, una moneta d'argento
   1a) nel NT uno statere d'argento era uguale a quattro dracme attiche o due alessandriane, oppure un siclo ebreo

στατῆρα: acc. sing.

uno statere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω