στερεός (stereos)

da ἵστημι
TDNT - 7: 609,1077
Numero Strong: G4731
aggettivo

1) forte, fermo, immobile, solido, duro, rigido
   1a) in senso negativo, crudele, rigido, caparbio, duro
   1b) in senso positivo, fermo, costante

στερεὰ: nom. sing. femm.
στερεᾶς: gen. sing. femm.
στερεοὶ: nom. pl. masc.
στερεὸς: nom. sing. masc.

fermare: 1
solidare: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω