στρώννυμι (strônnumi)

prolungamento della parola più semplice stroo (usata solo come un'alternativa in certi tempi, probabilmente simile a στερεός tramite l'idea di affermare)
Numero Strong: G4766
verbo

1) spargere
2) fornire
3) stendere divani per terra

ἐστρωμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
ἐστρώννυον: 3pl. att. impf. ind.
ἔστρωσαν: 3pl. att. aor. ind.
στρῶσον: 2sing. att. aor. imptv.

ammobiliare: 2
rifare: 1
stendere: 3
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω