στρατόπεδον (stratopedon)

dalla radice di στρατιά e la stessa parola di πεδινός
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: G4760
sostantivo neutro

1) un campo militare
2) soldati in campo, un esercito

στρατοπέδων: gen. pl.

esercito: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω