στρατιά (stratia)

da una parola derivata da stratos (un esercito accampato dalla radice di στρώννυμι)
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: G4756
sostantivo femminile

1) un esercito, gruppo di soldati
2) nel NT, gli eserciti del cielo
   2a) gli eserciti degli angeli
   2b) i corpi celesti, le stelle del cielo (così chiamate a motivo del loro numero ed ordine)

στρατιᾷ: dat. sing.
στρατιᾶς: gen. sing.

di esercito: 1
esercito: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω