στρατεία (strateia)

da στρατεύομαι
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: G4752
sostantivo femminile

1) una spedizione, campagna, servizio militare, guerra
2) metaforicamente Paolo paragona le sue lotte ad una guerra con le difficoltà che gli si opponevano nell'adempimento dei suoi doveri apostolici

στρατείαν: acc. sing.
στρατείας: gen. sing.

battaglia: 1
guerreggiare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω