στρατεύομαι (strateuomai)

voce media dalla radice di στρατιά
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: G4754
verbo

1) fare una spedizione militare, condurre soldati alla guerra o alla battaglia (di un comandante)
2) fare il servizio militare, essere un soldato
3) combattere

στρατεύεται: 3sing. med. pres. ind.
στρατεύῃ: 2sing. med. pres. cong.
στρατευόμεθα: 1pl. med. pres. ind.
στρατευόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
στρατευόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
στρατευομένων: med. pres. ptc. gen. pl. femm.
στρατεύονται: 3pl. med. pres. ind.

agitare: 1
che andare a guerreggiare: 1
combattere: 2
danno assaltare: 1
di soldato: 1
fare soldato: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω